Do godziny 12:00 do 23 września 2022 r. organizacje pozarządowe w tym organizacje harcerskie mogą składać wnioski do Ministerstwa Edukacji i Nauki na szeroko pojętą edukacje międzypokoleniową.

Cele programu:

  1. budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami;
  2. budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej;
  3. promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach;
  4. podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami;
  5. budowanie społeczeństwa wiedzy;
  6. rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej;
  7. wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i zagranicą.

Projekty realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 przyjęte na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.


Więcej tutaj.