Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Lipiec 2022

SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE LOTTO

Fundacja LOTTO ogłosiła program ”SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” wspierający projekty infrastrukturalne czyli remont albo budowę obiektów sportowych lub kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W konkursie mogą startować organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie sportu lub kultury, będące właścicielami bądź najemcami infrastruktury. Do zdobycia jest nawet do 200 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu.

Poza wnioskiem szykujcie się na glosowanie graczy Lotto. Dopiero pierwszych 5 z każdego województwa otrzyma darowizny.

Jak podaje Fundacja, poprzez stronę http://www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać lokalne potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony w konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie http://www.gramywygrywamy.pl w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów.

Wnioski w konkursie można składać do 13 września 2022 r.

Więcej tutaj

Inwestycje w szkołach niesamorządowych

MEiN wyda 100 mln. złotych na wsparcie inwestycyjne szkół niesamorządowych 🙂 Wsparcie w formie dotacji celowej mogą otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Nabór wniosków w programie wystartował 25 lipca i potrwa do 31 października br.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji można składać od 25 lipca do 31 października br. Będą one podlegały weryfikacji formalnej, a następnie rozpatrzeniu pod względem merytorycznym. Takie informacje znajdziemy na stronie ministerstwa. Zapraszam do komentowania 🙂 Komu się uda? Ciekawe… Piszcie poniżej 🙂

Więcej tutaj

DREWNO JEST Z LASU

Nawet 100 tys. zł. na budowę lub modernizację obiektu drewnianego oraz promocję drewna i głównego jego dostawcy czyli- Lasów Państwowych 🙂 Do końca sierpnia wnioskować mogą:

 • organizacje pozarządowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • samorządy i ich jednostki organizacyjne,
 • parafie i osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych działające legalnie na terenie Polski.

Więcej tutaj

Programy Fundacji PZU

Wraz z wakacjami Fundacja PZU realizuje kolejne nabory w swoich konkursach dotacyjnych.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Aktualne nabory:

 1. „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych – nabór wniosków do 01.08.2022  r.,
 2.  „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży – nabór wniosków będzie trwał od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Meet and Code

Jeżeli macie pomysł na wydarzenie związane z kodowaniem/ programowaniem to jak zawsze warto zwrócić się o grant Meet and Code. 400 euro do wykorzystania w dniach 1.09 – 31.10. 2022 otrzymać możecie, jeżeli zdążycie z wnioskiem do 14 września 2022.

Więcej tutaj

Program Wsparcia Edukacji MEiN

Czasu jest naprawdę nie dużo, ale warto mimo wakacji zerknąć na tę możliwość. Nawet 250 tys. złotych można zdobyć w programie ogłoszonym przez MEIN. Tu wyraźnie wskazano harcerstwo. To ważne, bo dotąd nie często to się zdarzało.

W ramach programu uzyskać można dotację w wysokości:

 1. „Innowacyjna edukacja” od 50 000,00 zł do 250 000,00 zł;
 2. „Edukacja patriotyczna” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
 3. „Edukacja poprzez sport” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł,

 • wkład własny 10%
 • termin do 31 lipca 2022.

Więcej tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑