Organizatorem Programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.

Celem Programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą
o mieszkańcach gmin i powiatów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. (strony 5,6)

To program , w którym udział mogą brać:

a) gminy i powiaty;
b) jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe:
przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy
społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne;
c) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia,
spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut
organizacji pożytku publicznego.

Obowiązują trzy terminy naborów, dlatego zerknijcie w regulamin kto i kiedy może wnioskować.

Kwota wsparcia to 20 tys. zł. netto.