Fundacja LOTTO rozpoczęła nabór w konkursie grantowym „Patroni Roku”, który jest skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń:

Kardynał Stefan Wyszyński,
Stanisław Lem,
Cyprian Kamil Norwid,
Krzysztof Kamil Baczyński,
Tadeusz Różewicz,
Pracownicy Ochrony Zdrowia,
Konstytucja 3 Maja,
Powstania Śląskie.

Możliwe jest zdobycie nawet 30 tys. zł przy 20% wkładzie własnym. Czas składania wniosków minie 3 maja 2021.

Więcej tutaj.