Fundacja ING zaprasza na kolejne turnusy terapeutyczne. Jezlei macie pomysł na spędzenie czasu w Wiśle ze swoimi uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych , wystraczy go opisać. Szczegóły tutaj

Czas na składanie wniosku upłynie 26 marca 2019 r.