Fundacja Edukacja dla Demokracji  po raz kolejny zaprasza do składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla polskich organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Nabór wniosków będzie trwał w dniach 18 lutego – 25 marca 2019 r.

więcej: tutaj