1 mln złotych zainwestuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wsparcie rozwoju bazy edukacji ekologicznej wraz z aktywizacją współpracy środowisk, które mają codzienny kontakt z naturą, w szczególności organizacji pozarządowych prowadzącym edukację ekologiczną dedykowaną lokalnym społecznościom wiejskim.Projekt zakłada możliwość umorzenia do 30 proc. wartości udzielonej pożyczki po spełnieniu warunków wynikających z zawartej umowy, w tym osiągnięcia deklarowanych efektów ekologicznych. Pożyczka może być udzielona nawet na okres 10 lat.O pieniądze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie województwa.

więcej: tutaj