Jeszcze tylko 3 tygodnie Fundacja „Pocztowy dar” oczekuje na wnioski o stypendium „Przekaz ku przyszłości”. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów oraz szkół średnich, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat i spełniają warunki określone w Regulaminie konkursu.

więcej: tutaj