Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Laboratorium Przyszłości

Prawie nie publikuję ogłoszeń rządowych programów, bo nie było ich wcześniej za wiele. Nagle nasze MEiN ogłosiło nabór w programie Laboratorium Przyszłości. Czekaliśmy i właśnie rozpoczął się nabór. Wniosek jest bardzo prosty, bo dyrektor zamawia tylko kwotę jaka należy się szkole. Na razie bez owijania w bawełnę. Zadanie jedno- wyposażenie pracowni techniki, informatyki itp. Dla mojej szkoły to prawie 160 tys. zł. Sprawdź ile Twoja szkoła może zyskać tutaj.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021!

Z PZU po lekcjach 2021

Trwa na nabór w kolejnej XVII już edycji z PZU po lekcjach. Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców,  kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

koniec naboru: 30 września 2021.

więcej: tutaj

Kodowanie…

Jeszcze do 8 września można zgłosić pomysł na wirtualne wydarzenie promujące programowanie, które odbędzie się we wrześniu lub październiku 2021. Można zdobyć granty w wysokości 400 euro na ich realizację. 

To kolejna akcja Meet and Code.

więcej: tutaj

Pomoc To Moc

PZU realizuje kolejny nabór w konkursie Pomoc To Moc.

W tegorocznej edycji akcji Pomoc To Moc wspierane będą inicjatywy na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Przewodnim celem prewencyjnym akcji jest hasło „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

Na złożenie wniosku macie czas do 17 września 2021 r.

Więcej : tutaj

Edukacja Inspiracja

Trwa nabór do V już edycji konkursu grantowego EDUKACJA INSPIRACJA. To konkurs dla nauczycieli i nauczycielek publicznych szkół podstawowych z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, pracujących z uczniami i uczennicami klas 4-8. Kwota grantu na działania w roku szkolnym 2021/2022 wynosi do 3 500 zł.

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. I etap potrwa od 18 sierpnia do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 26 września 2021 roku. Aby zgłosić swój pomysł na projekt edukacyjny, należy wypełnić formularz internetowy do I etapu rekrutacji.

więcej: tutaj

Pojutrze 2.0

23 sierpnia, Pojutrze 2.0 INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE “KSZTAŁCENIE” otwiera nabór na drugą edycję autorskiego programu wspierania nowatorskich rozwiązań dla edukacji. Do rozdania 72 granty, każdy o wartości 60.000 zł.

więcej: tutaj

Granty na BRD

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego do 15 lipca 2021 zbiera zgłoszenia w ramach tzw. małych grantów

Na dofinasowanie liczyć mogą lokalne projekty propagujące poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W edycji 2021 promowane są projekty skierowane do pieszych jako uczestników ruchu drogowego. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje oraz placówki edukacyjne, których celem działania nie jest osiąganie zysków.

więcej: tutaj

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

Jeżeli są wśród nas młodzieżowi aktywiści, którym na sercu leżą klimatyczne zmiany naszej planety, to jest to wspis dla Was. A może pracujecie w szkole gdzie działa nieformalna grupa młodzeży na rzecz klimatu? Niewilką kwotę do 1000 zł. może zdobyć nieformalna grupa młodzeżowa na takie właśnie dziłania.

Taką szanastę dała Fundacja Batorego, która w naborze ciągłym czeka na zgłoszenia pomysłów do 31.12.2021 r.

W ramach Funduszu można otrzymać dotację np. na organizację warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.

więcej: tutaj

Na dobry początek

Ruszyła kolejna edycja „Na dobry poczatek”. Możliwe są dwie ścieżki. Maksymalna kwota dofinansowania to 15 tys. zł.

I ścieżka

  • dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
  • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
  • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka

  • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
  • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
  • umożliwienie dostępu do edukacji.

Termin składania wniosków to 31.05.2021 r.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑