Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Na dobry początek

Wracają konkursy grantowe.

Do 30 czerwca mamy czas na złożenie wniosku w konkursie grantowym Na dobry początek. Pamiętajcie,ze dotyczy on miejscowości do 25 tys. mieszkańców oraz dzieci do 9 roku życia. Więcej tutaj

Granty CEMEX

Cemex ponownie zaprasza do składania wniosków wszystkie organizacje pozarządowe i jednostki oświatowe działające w miejscowościach, w których firma CEMEX prowadzi działalność biznesową. Wkład własny wynosi 10 %. Czas na złożenie wniosku mija 6 marca 2020 r.

więcej: tutaj

Podwórko NIVEA

Ruszyła kolejna edycja konkursu Podwórko Talentów NIVEA.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw. Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe a także zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa. Czas na zgłoszenie mija 8 kwietnia 2020  r.

więcej: tutaj

Tu mieszkam…

Fundacja Santander Consumer Bank tym razem zaprasza do konkursu EKO 🙂

Kto może wziąć udział w konkursie?Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii… innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną. 2020 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych:

  • 20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
  • 30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
  • 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

 

  • Wnioski przyjmowane są od 27 stycznia do 2 marca 2020 r.

więcej: tutaj

Asy Internetu- minigranty

Zorganizuj wraz z uczniami, akcję społeczną, która sprawi że internet stanie się choć odrobinę bezpieczniejszy i lepszy, a my dofinansujemy Wasze dalsze działania! Ruszyła trzecią część Asów Internetu! Minigranty mieszczą się w przedziale 500-1500 zł netto dla jednego Uczestnika. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie Akcje, przy czym każda z nich musi być realizowana z innym Zespołem. Można uzyskać łącznie dwa minigranty.

Harmonogram akcji:

  1. termin zgłaszania Akcji  – 13 stycznia – 30 kwietnia 2020 r.
  2. przyznanie minigrantów – 18 maja 2020 r.

więcej: tutaj

Równać Szanse 2020

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020! Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dofinasowanie wnioskować mogą:

  • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

więcej: tutaj

Wymiany z Ukrainą

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs wniosków na rok 2020, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wedle następujących formatów:

wymiana młodzieżowa – format, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z państw (należy wybrać Polskę lub Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
spotkania młodzieżowe – format, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 maja – 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków);
projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) – format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 maja – 31 października (terminy musza być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków).

Więcej: tutaj

Wymiany z Rosją

więcej: tutaj

Ogniki, orlęta

Trwa nabór Fundacji ORLEN w ramach konkursu „Bezpieczne Orlęta”, skierowanego do miejskich i powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej, przy których działają sale edukacyjne dla dzieci i młodzieży – między innymi tzw. „ogniki”. Od 2 do 31 stycznia 2020 komendy PSP z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa. Do zdobycia jest dziesięć grantów o wartości 6000 zł każdy.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑