Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

OdLOTTOwe ferie

Fundacja LOTTO zaprasza do składania wniosków na organizację zimowych obozów stacjonarnych. Dofinansowanie to max 25 tys zł. Wnioski on line max 2 dni przed rozpoczęciem obozu.

Więcej tutaj

Wymiany w klimacie STEM

28 lutego ruszy kolejny nabór na trójstronne wymiany młodzieży ( stacjonarne, hybrydowe lub on line). Tym razem istota jest STEAM Education.

Aby projekt polsko-niemieckiej (ew. trójstronnej) wymiany młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach programu Eksperyment Wymiana, musi spełniać następujące kryteria:

 • Temat został wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosi się do zagadnień z zakresu STE(A)M.
 • Tytuł, opis projektu jak i zaplanowane działania odnoszą się do wybranego tematu.
 • Minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież aktywnie eksperymentuje, odkrywa i prowadzi dokumentację podjętych działań.
 • Wspólny program trwa od 4 do 14 dni.
 • Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 12 do 26 lat.

Więcej tutaj

Regionalne wsparcie edukacji ekologicznej.

Ruszył Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla województwa pomorskiego. Umożliwi realizację zadań edukacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Dofinansowanie udzielane jest na edukacyjne działania i kampanie oraz sale i wiaty. Zakres przedsięwzięć jest obszerny. Od zrównoważonego rozwoju, przez ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, po niskoemisyjny transport i mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Program skierowany jest m.in. do

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń i związków oraz ich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność edukacyjną;
 • uczelni wyższych;
 • instytutów badawczych;
 • organizacji pozarządowych;
 • producentów audycji radiowych;
 • grup medialnych, domów mediowych, agencji kreatywnych;
 • parków krajobrazowych;
 • parków narodowych;
 • Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych;
 • muzeów państwowych.

Wysokość dotacji to nawet 90% wartości zadania a jeżeli JST leży na terenie Parku Narodowego, 95%.

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 30 listopada 2022 roku.

Więcej tutaj

Projektanci edukacji

Trwa nabór do kolejnej edycji Projektantów edukacji. Na zgłoszenia macie czas do 29 listopada. Do zdobycia grant 2000 zł

Więcej tutaj

Sąsiedzka moc z Netto

Sieć sklepów Netto ogłosiła nabór do programu grantowego na podobnych zasadach jak kiedyś Tesco.

Pomysł na projekt oceni komisja, ale o jego wsparciu zdecydują mieszkańcy podczas głosowania w sklepach sieci.

Netto wesprze finansowo 50 projektów na rzecz społeczności lokalnych skupionych w sąsiedztwie sklepów sieci. Wnioskować można w ramach obszarów: edukacja, dzieci i młodzież, sport i seniorzy, lokalna społeczność oraz zwierzęta.

Więcej tutaj

Były sobie pieniądze BGK

Właśnie dzisiaj Fundacja BGK ogłosiła nabór do XI już edycji programu Były sobie pieniądze.

Pierwsze 10 państwowych placówek przedszkolnych oraz 10 państwowych szkół podstawowych dostanie od Fundacji pakiety edukacyjne do przeprowadzenia zajęć z podstaw ekonomii i finansów.

W celu złożenia wniosku należy założyć konto grantobiorcy w Generatorze i uzupełnić profil organizacji.

Granty Explory

Program skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 13-20 lat. „Minigranty dla Młodych Talentów” to szansa dla rozwijających swoje projekty naukowe, badawcze oraz wynalazki. Środki można przeznaczyć m.in. na: materiały do projektu, urządzenia, narzędzia, sprzęt, odczynniki, badania laboratoryjne, dojazdy do laboratorium czy korepetycje.

Maksymalnie można uzyskać 700 zł.

Wnioski składać można do 23 września.

Więcej tutaj

BrightYourFuture!

Nawet 10 tys. złotych na projekty dla osób po 18 roku życia dotyczące przedsiębiorczości. O grant starać się może stowarzyszenie, fundacja lub szkoła . Czas na złożenie wniosku mija 9 września.

Więcej tutaj

Poznaj Polskę- kolejna edycja MEiN

Już 5 września o godz. 11:00 ruszy kolejny nabór w programie „Poznaj Polskę”. Budżet tym razem to 50 mln zł.

Założenia programu w roku szkolnym 2022/2023

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W nowej edycji przedsięwzięcia przewidziano składanie wniosków:

dla szkoły podstawowej:

 • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200.

dla szkoły ponadpodstawowej:

 • jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły powyżej 200 uczniów.

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

Więcej tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑