Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Wymiany z Ukrainą

Po raz czwarty można składać wnioski o wsparcie wymian młodzieżowych  oraz projektów informacyjno-promocyjnych. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza! Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Wnioski można składać do 18 marca 2019 r. do godziny 23:59.

więcej : tutaj

Edukacja Globalna

Fundacja Edukacja dla Demokracji  po raz kolejny zaprasza do składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla polskich organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Nabór wniosków będzie trwał w dniach 18 lutego – 25 marca 2019 r.

więcej: tutaj

Małe Miasto Fundacji BGK

18 lutego ruszył nabór do kolejnej edycji programu Małe Miasto. Projesty skierowane do dzici w wieku 8-12 lat mieszkających w gminach od 25 tys. do 100 tys. mieszkańców  mogą skłądać fundacje i stowarzyszenia w partnerstwie z JST. Kluczowym działaniem Konkursu „Małe Miasto” jest symulacja dorosłego
życia przez Uczestników, gdzie uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i
wydawać pieniądze. Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w
warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże.
Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, które są jednocześnie
miejscem nauki praktycznej Uczestników. Nabór trwa do 31 marca 2019 r.

więcej: tutaj

Lato w teatrze

Jesteście instytucją kultury lub ngo zwiazanym z teatrem? Jeżeli tak, to jest propozycja właśnie dla Was.

Ruszył nabór na realizację projektów wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży zakończonych pokazem. Wnioski do tegorocznej edycji programu Lato w teatrze można składać do 15 marca 2019 roku wyłącznie przez system WITKAC. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Ekspertów Lata w teatrze wybierze najciekawsze propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 złotych.

więcej:tutaj

Wymiany z Rosją

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VIII edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

Wspierane i dofinansowane będą projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program skierowany jest do szkół, uczelni, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

 

więcej: tutaj

Edukacja z FWPN

Do 28 lutego 2019 FWPN przyjmuje wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne, szczególnie dotyczące wydarzeń rocznicowych przypadających w roku 2019, m.in. 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicy upadku komunizmu); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

więcej: tutaj

Zabawa to poważna sprawa IKEA

Trwa druga edycja konkursu grantowego IKEA dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które na co dzień wspierają dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 16 listopada br. W tej edycji kluczowe jest zaangażowanie organizacji w edukację ekologiczną, w szczególności wokół tematyki zmian klimatu.

więcej: tutaj

Fundusz Naturalnej Energii

GAZ-SYSTEM ogłasza IX edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Zgodnie z regulaminem do każdego z pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego, trafi po 50 tys. zł na realizację najlepszych projektów o tematyce ekologicznej.

Celem konkursu jest opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego oraz aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz poszanowania i ochrony środowiska. Wnioski o dofinansowanie w tegorocznej edycji można składać do 17 grudnia 2018 r.

więcej: tutaj

Wspólne Cele

Fundcja Santander nadal mnie zaskakuje. Oto program grantowy, w którym możecie zdobyc grant na realizacje projektu zgodnego z jednym z celów Zrównoważonego Rozwoju. Do konkursu organizacje mogą zgłaszać autorskie projekty, których realizacja będzie dotyczyła jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju wspieranych przez Santander Bank Polska. Niestety jest to konkurs powiązany z głosowaniem internetowym. Do zdobycia nawet 30 tys. zł

więcej

Blog na WordPress.com.

Up ↑