Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Na dobry początek

Ruszyła kolejna edycja „Na dobry poczatek”. Możliwe są dwie ścieżki. Maksymalna kwota dofinansowania to 15 tys. zł.

I ścieżka

  • dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
  • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
  • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka

  • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
  • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
  • umożliwienie dostępu do edukacji.

Termin składania wniosków to 31.05.2021 r.

więcej: tutaj

WzMOCnij Swoje Otoczenie

Organizatorem Programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.

Celem Programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą
o mieszkańcach gmin i powiatów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. (strony 5,6)

To program , w którym udział mogą brać:

a) gminy i powiaty;
b) jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe:
przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy
społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne;
c) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia,
spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut
organizacji pożytku publicznego.

Obowiązują trzy terminy naborów, dlatego zerknijcie w regulamin kto i kiedy może wnioskować.

Kwota wsparcia to 20 tys. zł. netto.

Polsko-Ukraińskie Wymiany z NCK

W ramach programu są dofinansowywane pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  •  organizacje pozarządowe
  • oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 1 lipca do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 17 maja 2021 roku.

więcej: tutaj

Zachować pamięć 2021.

Trwa kolejny nabór w ramach niemiecko-polskich inicjatyw Zachować Pamięć. To dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. Z powodu pandemii mogą one przyjąć formę stacjonarną, on line lub hybrydową.

Partnerstwa mogą tworzyć szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia i 30 września.

Więcej: tutaj

Trwa również nabór na granty w ramach akcji „Eksperyment wymiana” PNWM– szczegóły na stronie.

Czuwamy! Pamiętamy!

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Wnioskować mogą organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski, w tym koła gospodyń wiejskich , szkoły, parafie.

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 23.59.

Więcej: tutaj.

Dzieci kapitana NEMO

Do 10 maja 2021 można składać wnioski w konkursie Fundacji BGK „Dzieci Kapitana Nemo”. To szansa na ciekawą edukację historyczną dla uczniów klas 4-8 z miejscowości do 100 tys. mieszkańców. Realizacja projektu ma przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. O grant 15 tys. zł bez wkładu własnego mogą starać się :

fundacje
stowarzyszenia
publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
biblioteki publiczne
domy kultury.

Więcej na stronie Fundacji.

Patroni Roku

Fundacja LOTTO rozpoczęła nabór w konkursie grantowym „Patroni Roku”, który jest skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń:

Kardynał Stefan Wyszyński,
Stanisław Lem,
Cyprian Kamil Norwid,
Krzysztof Kamil Baczyński,
Tadeusz Różewicz,
Pracownicy Ochrony Zdrowia,
Konstytucja 3 Maja,
Powstania Śląskie.

Możliwe jest zdobycie nawet 30 tys. zł przy 20% wkładzie własnym. Czas składania wniosków minie 3 maja 2021.

Więcej tutaj.

Fabryka pomysłów CEMEX

Instytucje z miejsc, w których prowadzi działalność CEMEX mogą składać wnioski w konkursie grantowym „Fabryka pomysłów”. Można zyskać nawet 8 tys. zł. Listę uprawnionych znajdziecie tutaj.

Czas na złożenie wniosku minie 4 kwietnia 2021 r.

Więcej tutaj.

Tu mieszkam..EKO

Do 8 marca 2021 trwa nabór w kolejnej edycji Tu mieszkam tu zmieniam Fundacji Santander. W tegorocznej edycji 58 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 300 tysięcy złotych.

W ramach projektów mogą powstać m.in.:

– parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe

– roślinne murale

– „zielone” przystanki autobusowe

– inne ekologiczne projekty, mające na celu wprowadzenie zieleni do naszego otoczenia.

Wniosek mogą złożyć: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑