Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Granty Serce Rośnie

Fundacja „Wawel z Rodziną” chce pomóc tym, którzy wiedzą, że pomagając dzieciom dziś, kształtują lepsze jutro. Dlatego środki finansowe zebrane w trwającej obecnie akcji charytatywno-konsumenckiej „Serce Rośnie” Fundacja w całości przeznaczy na realizację innowacyjnych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci!

Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zajmujące się pracą z dziećmi, które do 6 czerwca zgłoszą swój projekt, mogą otrzymać środki na realizację własnych pomysłów. Przyłączając się do akcji „Serce Rośnie”,  beneficjenci mają realny wpływ na wysokość przekazanych im kwot dofinansowań!

więcej: tutaj

Mini Granty EKO

Jeszcze tylko 5 dni ( do 29.04.2018r) trwa nabór do konkursu mini grantów EKO UNII. To szansa na 1500 zł. na działania dla zrównoważonego rozwoju. Wniosek złożyć może ngo, szkoła, przedszkole lub jst.

więcej: tutaj

BAM od BZWBK

Właśnie rusza pierwszy w 2018 r. nabór do Banku Aktywnej Młodzieży. Hasła przewodnie w I edycji 2018 roku brzmią:

„Ignacy Paderewski –sylwetka i twórczość w dobie walki o wolność: oraz

„100 – lecie odzyskania niepodległości”.

Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko projekty wpisujące się w hasła tej edycji naboru.

max 10 000 zł. , czas do: 21.05.2018 r

więcej: tutaj

Inicjatywy Po stronie natury

“Inicjatywy Po Stronie Natury” to konkurs grantowy na projekty, które kształtują świadomość ekologiczną wśród społeczeństwa i zwracają uwagę na kwestie związane z naturą. Tym razie tematem przewodnim jest : poWTÓRNE życie, czyli gospodarka odpadami. Możecie zdobyć nawet 25 tys. zł.

-termin złożenia wniosku upływa 26.04 o godz. 12.00

więcej: tutaj

mPotęga

Trwa kolejny nabór w programie mBanku, mPotęga. Do 9 maja 2018 r. do godz. 12.00 macie czas na złożenie wniosku w kategoriach klas 4-6 lub 7-8. mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu.

więcej:tutaj

Remonty stołówek z Delmą

Kto potrzebuje remontu stołówki? Delma po raz kolejny może Wam pomóc. Wystarczy się zgłosić tutaj

Infrastruktura Bibliotek 2016–2020

Instytut Książki ogłosił IV nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Termin naboru wniosków upływa 20 kwietnia 2018 roku.

więcej: tutaj

Lato w teatrze

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs grantowy adresowany jest do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu. Najciekawsze projekty mają szansę nawet na 40 000 złotych.

termin: 16 marca 2018 r.

więcej: tutaj

Niepodległa- nowy nabór…

Ruszył nowy nabór do programu „Niepodległa”. Do składania wniosków zaproszone zostały fundacje, stowarzyszenia oraz samorządowe instytucje kultury.

Termin do 23 marca 2018

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑