Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Styczeń 2017

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Macie pomysł na ciekawą wymianę doświadczeń, interesujące metody pracy z młodzieżą, budowanie więzi? Zgłoście się do programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”! W ramach projektu wszystko jest możliwe, ale ważne jest, abyście dzięki swojej inicjatywie nauczyli się czegoś nowego! Wspólne warsztaty, gry, dyskusje, pokazy pozwolą na przybliżenie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, ale przede wszystkim skutecznie zjednoczą uczestników projektu.

Czas do: 10 marca 2017 r.

Tematy przewodnie na rok 2017 oraz inne informacje : tutaj

Remont stołówki z Delmą

Trwa zgłaszanie szkół podstawowych do kolejnego głosowanego internetowo konkursu. Tym razem DELMA daje nam szansę na EXTRA REMONT SZKOLNEJ STOŁÓWKI. Termin zgłoszeń i głosowania 31 maja 2017 r.

  • nie lubicie takich akcji??? to kwestia zaangażowania. Ja dla swojego miasteczka wygrałam w internetowym głosowaniu Podwórko NIVEA i Siłownią NESTLE. Uwierzcie mi, warto :). Wystarczy zespól ludzi, którym zależy i przemyślana promocja 🙂

więcej: tutaj

Budujemy Przyszłość CEMEX

Kolejna edycja konkursu Fundacji CEMEX to szansa dla praktycznie wszystkich, którzy sąsiadują ze spółkami firmy. Projekty można składać w następujących obszarach tematycznych: Edukacja, Ekologia, Kultura, Programy obywatelskie, Sport, Projekty szkolne. Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi wnioskodawcy,miedzy innymi:
* wyrównywania szans edukacyjnych
* wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
* zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
* pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
* wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
* programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
* zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
* inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Sprawdź czy Twoja szkoła/instytucja jest uprawniona do wnioskowania: tutaj

Więcej o konkursie: tutaj

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Fundacja BZ WBK ogłosiła całkiem nowy konkurs grantowy. Fundacja zachęca organizacje non-profit  pracujące z dziećmi i młodzieżą do organizowania zawodów sportowych, podczas których  każdy młody człowiek będzie mógł zaprezentować swoje wyniki.Do zdobycia nawet 10 tys. zł.

Nabór rusza już 23 stycznia i potrwa do 13.02.2017 r.

Szczegóły: tutaj

Generator Innowacji TITę

Interesujecie się problemami osób starszych? Chcielibyście opracować dobry projekt wspierający osoby w podeszłym wieku? Znane już ze wsparcia tej grupy wiekowej Towarzystwo Inicjatyw Twórczy ę prowadzi nabór do programu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, którego głównym celem jest wyinkubowanie trzech innowacji społecznych dot. budowania lokalnych sieci wsparcia na rzecz niesamodzielnych osób starszych i/lub poprawy jakości życia oraz wzrostu aktywności zawodowo-społecznej ich nieformalnych opiekunów. Bezpośrednim wsparciem w projekcie objętych zostanie trzydzieści sześć nowatorskich pomysłów rozwijanych przez dwuosobowe zespoły. Rozwijane innowacje społeczne będą dotyczyły środowiskowych form wsparcia dla zależnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania i/lub dla ich opiekunów w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Trzydzieści z nich otrzyma dotację w wysokości 20-50 tys. zł na testowanie rozwiązania, a trzy najlepsze, o wysokim potencjale wdrożeniowym, będą upowszechniane na skalę całego kraju i włączane do polityk publicznych jako rozwiązania systemowe.

  • czas na zgłoszenie listu intencyjnego do:28.02.2017 r.

więcej: tutaj

Akcja Inkubacja

Macie pomysł na projekt z pogranicza edukacji i obszarów zatrudnienia? Potrzebujecie nawet 80 tys zł, na realizacje swojego innowacyjnego pomysłu?Jak podaje organizator projekty powinny z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej zaś – proponować działania wzmacniające relację rynku pracy z sektorem edukacji.

Kto może?Każdy 🙂 szczególnie młodzież z pokolenia „Z” (urodzeni w latach 1990-1999), organizacje pozarządowe, szkoły różnego szczebla, przedsiębiorcy, osoby prywatne, animatorzy i partnerzy społecznych, instytucje państwowe oraz przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityk publicznych w obszarze kształcenia i aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Projekt zgłosić może nawet pojedyncza osoba, jednak warto przede wszystkim tworzyć międzysektorowe zespoły – grupy składające się maksymalnie z pięciu osób.

-czas do 16 stycznia 2017 r.

więcej: tutaj

Małe jest wielkie…

Trwa konkurs na minigranty Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”.
Nie potrafisz przejść obojętnie wobec potrzeb drugiego człowieka? Pomagasz, choć często wykładasz na to środki z własnej kieszeni? Działasz sam albo w organizacji? Masz pomysł, ale nie masz pieniędzy, aby go zrealizować – minigrant „Małe jest Wielkie” jest właśnie dla Ciebie. Organizator stawia na współpracę, proste zasady oraz minimum formalności – czyli to co lubimy najbardziej. Serdecznie polecam 🙂

Kwota to max 2500 zł. – termin do 31.01.2017.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑