Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Sierpień 2016

Bank Dziecięcych Uśmiechów BZWBK

Już 12 września ruszy kolejny nabór do konkursu grantowego Fundacji BZ WBK. Tym razem preferowane będą projekty o tematyce sportowej. Nabór potrwa do 3 października 2016 r.We wrześniu zostanie opublikowany zaktualizowany regulamin konkursu. Organizacje wnioskujące proszone są o zapoznanie się z jego nową wersją przed złożeniem wniosku.

więcej: tutaj

Bezpiecznie Tu i Tam

Nie macie doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji lub grantów? Weźcie udział w kolejnej edycji konkursu Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji ORANGE.

Macie szansę na wygranie 30 000 zł.

Więcej: tutaj

Programowanie dla szkół podstawowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wnioski należy składać w terminie: od 29 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

więcej

Granty sieci kultury dla pomorskiego

Jeżeli jesteście z woj pomorskiego jeszcze do 6 września możecie aplikować o 5 lub 15 tys. zł. w ramach konkursu grantowego sieci kultury.Kto może złożyć wniosek?

Nauczyciele, edukatorzy, animatorzy, osoby prywatne, zespoły nieformalne, a także instytucje czy organizacje pozarządowe. Najważniejsza jest idea połączenia edukacji i kultury w planowanych działaniach. Instytut Kultury Miejskiej, w ramach prowadzonego programu Sieć Kultury, zapewnia jego uczestnikom i uczestniczkom wsparcie merytoryczne w trakcie tworzenia projektów oraz indywidualne konsultacje podczas warsztatów „Budowanie projektów edukacji kulturalnej”, które w dniach 29 – 30 sierpnia poprowadzi w Gdańsku Ewa Kokot, edukatorka sztuki i animatorka.

więcej: tutaj

„Przekaz ku przyszłości” Pocztowy Dar

Jeszcze tylko 3 tygodnie Fundacja „Pocztowy dar” oczekuje na wnioski o stypendium „Przekaz ku przyszłości”. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów oraz szkół średnich, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat i spełniają warunki określone w Regulaminie konkursu.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑