Już 10 września 2015 roku upływa termin składania wniosków do jedynego chyba w Polsce konkursu wspierającego najmłodszych. „Na dobry początek” to konkurs grantowy Fundacji BGK, w którym można pozyskać od 3 to 10 tys. złotych na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia,  porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Konkurs wspiera dzieci w wieku 3 do 8 lat a wiec jest skierowany do instytucji edukujących maluchy. Z relacji osoby koordynującej projekt z tej Fundacji wiem,że jest to przyjazne źródło finansowania naszych pomysłów.

Szczegóły na stronie:

http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/Edycja_2015-2016/