Ruszył Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla województwa pomorskiego. Umożliwi realizację zadań edukacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Dofinansowanie udzielane jest na edukacyjne działania i kampanie oraz sale i wiaty. Zakres przedsięwzięć jest obszerny. Od zrównoważonego rozwoju, przez ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, po niskoemisyjny transport i mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Program skierowany jest m.in. do

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń i związków oraz ich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność edukacyjną;
  • uczelni wyższych;
  • instytutów badawczych;
  • organizacji pozarządowych;
  • producentów audycji radiowych;
  • grup medialnych, domów mediowych, agencji kreatywnych;
  • parków krajobrazowych;
  • parków narodowych;
  • Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych;
  • muzeów państwowych.

Wysokość dotacji to nawet 90% wartości zadania a jeżeli JST leży na terenie Parku Narodowego, 95%.

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 30 listopada 2022 roku.

Więcej tutaj