Fundacja Santander do 20 września oczekuje na wnioski w ramach programu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu, który ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie.

Wnioski mogą składać organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , np.:

 • kluby sportowe,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • biblioteki,
 • domy kultury,
 • samorządy
 • inne organizacje posiadające zdolność prawną

Grant do 8 tys. zł. można pozyskać na organizację:

 • drużynowych zawodów sportowych,
 • olimpiad,
 • paraolimpiad,
 • treningów
 • oraz innych działań, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.

Więcej tutaj