Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Wrzesień 2021

Z PZU po lekcjach 2021

Trwa na nabór w kolejnej XVII już edycji z PZU po lekcjach. Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców,  kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

koniec naboru: 30 września 2021.

więcej: tutaj

Kodowanie…

Jeszcze do 8 września można zgłosić pomysł na wirtualne wydarzenie promujące programowanie, które odbędzie się we wrześniu lub październiku 2021. Można zdobyć granty w wysokości 400 euro na ich realizację. 

To kolejna akcja Meet and Code.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑