Program SC Jonson i Fundacji Przyjaciółka skierowany jest do młodzieży (13+) z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców).Grupy młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna świetlicy, lidera organizacji pozarządowej, proboszcza parafii itd.) mogą przygotować i samodzielnie przeprowadzić akcje pozytywnie wpływające na środowisko lokalne i grupy rówieśnicze.

To szansa na trwające min. 4 miesiące działanie dla Waszej młodzieży. Czas do 30 września 2018 r. Maksymalna kwota to 4 000 zł. 

więcej: tutaj