Ruszyła II edycja programu „Moja Mała Ojczyzna” Fundacji BGK. Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania
dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.W konkursie mogą brać udział: fundacje; stowarzyszenia; biblioteki publiczne; domy kultury; jednostki samorządu terytorialnego. Czas na składanie wniosków mija: 16 września 2018 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach wybranego tylko jednego z poniższych koszyków grantowych:
1) Koszyk nr I: w kwocie do 30 000 zł brutto
2) Koszyk nr II: w kwocie do 20 000zł brutto
więcej: tutaj