Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Listopad 2017

Na 100 Niepodległa

Kolejny konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. Konkurs będzie realizowany poprzez dwie ścieżki. Pierwsza to zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną. 55 projektów w tej kategorii ma szansę na dofinansowanie do 10 tys. złotych. Do drugiej ścieżki można zgłaszać jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o charakterze patriotycznym – zwycięskie 5 projektów będą dofinansowane kwotą do 120 tys złotych.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji,państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.

koniec naboru: 31 marca 2018 r!

więcej: tutaj

Myśl w ruchu

Przypominam, że tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku do Instytutu Muzyki i Tańca na złożenie wniosku w konkursie „Myśl w ruchu”. Czas do 30 listopada 2017 r.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑